Informace

Nejprodávanější produkty

 • Nožní pumpa

  Robustní manuální pumpa s měřičem tlaku vhodná pro nafukování menších...

  950 Kč
 • AirFloor Home 3 x 1 m 2020
  AirFloor Home 3 x 1 m

  Nový vylepšený AirFloor pro efektivní a bezpečný trénink doma. Oceníte...

  9 490 Kč
 • Elektrická pumpa OV10

  Elektrická pumpa je vhodná k nafukování větších předmětů, jako například...

  3 250 Kč
 • AirFloor Home XL 5 x 1 m 2020
  AirFloor Home XL 5 x 1 m

  Nový vylepšený AirFloor pro efektivní a bezpečný trénink doma. Oceníte...

  14 449 Kč
 • Back to back Velcro Strip
  Oboustranný suchý zip

  Tento oboustranný samčí suchý zip se používá pro vertikální spojení...

  236 Kč
 • AirRoll

  AirRoll je výborná nafukovací tréninková pomůcka pro vrcholový sport a...

  5 850 Kč
 • Nožní pumpa bez manometru
  Nožní pumpa bez manometru

  Jednoduchá manuální pumpa vhodná pro nafukování menších AirTrackových...

  690 Kč
 • AirBlock 2020
  AirBlock - 20 cm výška

  AirBlock umožňuje větší odraz než AirBoard a lze jej částečně využít i...

  4 790 Kč
 • AirSpot
  AirSpot

  Novinka! Nafukovací kruh malý, střední nebo velký o tloušťce 10, 20 nebo...

  10 690 Kč
 • AirBoard 2020
  AirBoard - 10 cm výška

  Tento lehký AirProdukt lze využít mnohými způsoby, především podobně...

  4 099 Kč

Nové produkty

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto pokyny se vztahují na všechny nafukovací produkty AirTrack Factory pro použití doma i v tělocvičně. Pro všechny tyto produkty je v těchto pokynech souhrnně použito označení „AirProdukty“ nebo „vybavení“. 

Důležité: AirProdukt není hračka. Jedná se o profesionální tréninkové vybavení pro gymnastiku, cheerleading, akrobacii, školní tělesnou výchovu, performery, bojové sporty, parkur, freerunning a tricking.

POUŽÍVEJTE AIRPRODUKTY POUZE K ÚČELU, KE KTERÉMU JSOU URČENY!

Osobní použití

 • Vybavení není vhodné pro děti mladší 5 let.
 • AirProdukt nesmí být současně používán více než jednou osobou.
 • Během užívání AirProduktu nenoste obuv, protože by mohla poškodit povrch produktu.
 • Neskákejte ani nedoskakujte v okolí 20 cm okolo ventilu.
 • Před použitím se poraďte s kvalifikovaným instruktorem.
 • Vybavení používejte pouze pod dohledem zkušeného a kvalifikovaného instruktora.
 • Vybavení používejte s pomocí osoby školené pro poskytnutí záchrany a se záchrannými prvky.
 • Při učení nových prvků postupujte podle systému progresí. Ujistěte se, že zvládáte základní dovednosti, než se pokusíte o složitější prvek. 

Umístění a nastavení

 • Zamezte tomu, aby se jakékoliv ostré předměty dostaly na AirProdukt nebo do jeho blízkosti.
 • Nikdy neumisťujte AirProdukt na místa s překážkami nad hlavou, jako jsou nízké stropy, stromy nebo elektrické vedení, ani na šikmé plochy se sklonem větším než 5%.
 • Místo, kde budete používat AirProdukt, musí být čisté, suché, rovné a bez překážek či stěn.
 • Vždy nastavujte AirProdukt na místě, kde jej budete používat. Netahejte vybavení po zemi, ani s ním neházejte. Zvedejte jej pomocí rukojetí a zamezte poškrábání.
 • Nepoužívejte vybavení ve vlhkém prostředí, může dojít k zásahu elektrickým proudem (v případě použití elektrické pumpy).

Tlak

 • Nepoužívejte kompresor. K nafouknutí používejte pouze pumpy od AirTrack Factory.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v AirProduktu před každým tréninkem.
 • Ujistěte se, že tlak v AirProduktu je dostatečný, abyste předešli prošlápnutí. Doporučené hodnoty tlaku najdete v manuálu.
 • Vždy zajistěte všechny tvrdé plochy v okolí užívání vybavení odpovídajícím polstrováním či žíněnkami.

Venkovní použití

 • Při použití venku použijte ochrannou vrstvu pod AirProdukt, abyste zamezili poškození vybavení.
 • Nevystavujte AirProdukt vysokým teplotám, včetně vystavení přímému slunci.
 • Nikdy nenechávejte AirProdukt venku bez dozoru a ujistěte se, že hodnota tlaku vzduchu uvnitř je nižší než maximální hodnota tlaku uvedená v tomto manuálu
 • Nepoužívejte AirProdukt v dešti či sněhu. Při nafukování v mokrém prostředí může dojít k zasažení elektrickým proudem ( v případě použití elektrické pumpy). Kromě toho, mokrý povrch produktu je kluzký a může dojít ke zranění.
 • AirProdukt není plovací pomůcka.

Údržba

 • AirProdukt je možné čistit vodou a jemným mýdlem. Nepoužívejte průmyslové či technické čistící prostředky.
 • Pokud je AirProdukt mokrý nebo špinavý, nikdy jej neskládejte, nepřevážejte, ani neskladujte.
 • Nepoužívejte AirProdukt, pokud je poškozený, uniká z něj vzduch, ani pokud některé jeho části jsou opotřebované nebo chybí.

Upozornění

 • Mějte na paměti, že AirProdukty nejsou určeny pro použití jako dopadové žíněnky.
 • AirProdukt se může pohybovat při používání, což může způsobit vážná zranění.
 • Při aktivitách zahrnujících pohyb, rotaci či pohyby ve výškách může dojít k vážným zraněním (včetně trvalého ochrnutí nebo smrti).
 • Všichni uživatelé tohoto vybavení jsou srozuměni s výše uvedeným rizikem vážného úrazu.
 • Žíněnky či polstrování nemohou vyloučit a nevylučují nebezpečí při užívání produktu.

Máte-li další dotazy, zkuste se podívat na stránku s často kladenými otázkami, nebo nás kontaktujte.


Staň se součástí naší AirTrack rodiny

Dostávej čerstvé info ohledně novinek a akcí přímo do své schránky. Prostě VIP.